Blog
  • Blog
  • Co-ouderschap
  • Nieuws
  • Woning en Hypotheek

De eigen woning en echtscheiding – een doolhof

Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 4 februari 2021 een opvallende uitspraak gedaan. Casus: In de voorliggende casus was de woning volledig eigendom van de vrouw. De man en de vrouw zijn samen hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Het huwelijk tussen de man en vrouw eindigt in 2013 door echtscheiding. Het fiscaal partnerschap tussen de…

Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap en hoe kunnen jullie dit regelen? Bij co-ouderschap spreken jullie af dat jullie als ouders de zorg- en opvoeding van de kinderen gelijk verdelen. Co-ouderschap is niet een term die in de wet voorkomt. Voor co-ouderschap is het belangrijk dat jullie als ouders bij elkaar in de buurt wonen. De kinderen zullen…

Ex-partner uitkopen steeds duurder

Artikel in Elsevier Weekblad; is het nog interessant om de ex-partner uit te kopen uit het gezamenlijke huis? Trots dat ik heb kunnen bijdragen aan dit artikel in Elsevier Weekblad;