Afspraken in het convenant hebben vaak fiscale gevolgen

Tijdens de scheiding kunt u afspraken maken over partneralimentatie, de eigen woning, de verdeling/verrekening van uw vermogen en het pensioen. Deze afspraken kunnen fiscale gevolgen voor u en uw partner hebben.

De aangifte inkomstenbelasting is in het jaar van echtscheiding vaak complex. Kiest u ervoor om nog als fiscale partners behandeld te worden? Wat zijn hiervan de voor- en de nadelen? Hoe verwerkt u de eigen woning en de betaalde hypotheekrente in de aangifte? Heeft u partneralimentatie afgekocht of is er sprake van een lijfrentepolis, die verdeeld of verrekend wordt? Wat heeft u hierover afgesproken en wat zijn de fiscale gevolgen hiervan?

De belastingdienst onderkent dat er veel fouten worden gemaakt bij het doen van de aangifte in het scheidingsjaar. Dit onderwerp krijgt daarom regelmatig extra aandacht van de belastingdienst. Het is belangrijk om de aangiften in het scheidingsjaar samen of in overleg te doen om de diverse onderwerpen, zoals de eigen woning, de partneralimentatie en de inkomsten/het vermogen in box 3 op elkaar af te stemmen.

Ik kan voor u en uw ex-partner voor het jaar van echtscheiding de aangifte inkomstenbelasting opstellen en indienen. Het voordeel hiervan is dat alle afspraken correct in de aangifte worden opgenomen. Daarnaast hoeft u niet nog een keer met uw ex-partner om tafel om dit af te stemmen. In het verlengde van de mediation, kan ik ook hierin voor u bemiddelen.

Bij een scheiding moet vaak veel geregeld worden. Ik zet hier de voornaamste te regelen onderwerpen op een rij:

Kinderen - fiscaal financieel en co-ouderschap

Partneralimentatie

Eigen woning en hypotheek

Eigen onderneming

Pensioenrecht

Aangifte bij echtscheiding

Een geheel

Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is daarom altijd zaak om eerst goed inzicht in de situatie te krijgen.