Aangifte bij echtscheiding

Afspraken in het convenant hebben vaak fiscale gevolgen

Tijdens de scheiding kunt u afspraken maken over partneralimentatie, de eigen woning, de verdeling/verrekening van uw vermogen en het pensioen. Deze afspraken kunnen fiscale gevolgen voor u en uw partner hebben.

De aangifte inkomstenbelasting is in het jaar van echtscheiding vaak complex. Kiest u ervoor om nog als fiscale partners behandeld te worden? Wat zijn hiervan de voor- en de nadelen. Hoe verwerkt u de eigen woning en de betaalde hypotheekrente in de aangifte? Is er sprake van een lijfrentepolis, die verdeeld of verrekend wordt en wat zijn hiervan de gevolgen?

De belastingdienst onderkent dat er veel fouten worden gemaakt bij het doen van de aangifte in het scheidingsjaar en dit onderwerp is regelmatig reden voor doorlichting.

Ik kan voor u en uw ex-partner voor het jaar van echtscheiding de aangifte inkomstenbelasting opstellen en indienen. Het voordeel hiervan is dat alle afspraken correct in de aangifte worden opgenomen. Daarnaast hoeft u niet nog een keer met uw ex-partner om tafel om dit af te stemmen. In het verlengde van de mediation, kan ik ook hierin voor u bemiddelen.

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur