• Mediation bij  echtscheiding, inclusief het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan;
  • Indienen van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan bij de rechtbank;
  • Beoordeling van de huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing) van partijen;
  • Fiscaal en financieel advies bij echtscheiding, zoals over de eigen woning, alimentatie, pensioen, lijfrenten, de verdeling van het vermogen en de eigen onderneming;
  • Berekening partner- en kinderalimentatie, waaronder het berekenen en aanvragen van bijvoorbeeld het kindgebonden budget en andere toeslagen;
  • Fiscale beoordeling van het echtscheidingsconvenant of de overeenkomst ontbinding samenleving;
  • Begeleiding bij het invullen van de belastingaangiften in het jaar van echtscheiding.