Pensioen

Pensioen bij echtscheiding

U heeft als echtgenoten volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding (“WVPS”) recht op 'verevening' van de pensioenrechten die de ander bij zijn werkgever(s) heeft opgebouwd. Dit geldt ook als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Hierbij bestaat een verschil tussen de behandeling van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

In beginsel heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw partner tijdens het huwelijk bij zijn of haar werkgever(s) heeft opgebouwd. U kunt het pensioenfonds vragen om het betreffende deel van dit pensioen rechtstreeks aan u uit te betalen. De betaling ontvangt u dan vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Het verzoek hiertoe dient u binnen twee jaar na de inschrijving van uw echtscheiding bij het pensioenfonds in te dienen.

Verder kunt u als ex-partner recht hebben op een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Dit gaat in als uw ex-partner vóór zijn of haar pensioen overlijdt. Zo’n nabestaandenpensioen wordt berekend over de hele periode van de pensioenopbouw tot het moment van de echtscheiding. Als u afwijkende afspraken maakt met betrekking tot het nabestaandenpensioen, is het verstandig om een akkoordverklaring van het pensioenfonds bij het convenant te voegen.

U kunt ook afzien van pensioenverevening. In dat geval behoudt u beiden het pensioen dat u zelf bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u de pensioenaanspraak bij uw ex-partner omvormt in een eigen pensioenaanspraak, die niet langer afhankelijk is van zijn of haar leven. Deze omvorming heet ook wel 'conversie'. In dat geval ontvangt u de pensioenbetalingen vanaf het moment dat u zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na conversie van het ouderdomspensioen in een eigen recht vervalt het recht dat u op het bijzondere nabestaandenpensioen heeft.

Zo’n afwijkende verdeling van pensioenrechten kan verstandig zijn. Wel is het belangrijk de complexe fiscale consequenties goed te begrijpen en mee af te wegen.

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur