Pensioen bij echtscheiding

U heeft als echtgenoten volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding (“WVPS”) recht op 'verevening' van de pensioenrechten die de ander bij zijn werkgever(s) heeft opgebouwd. Dit geldt ook als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Hierbij bestaat een verschil tussen de behandeling van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

In beginsel heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw partner tijdens het huwelijk bij zijn of haar werkgever(s) heeft opgebouwd. U kunt het pensioenfonds vragen om het betreffende deel van dit pensioen rechtstreeks aan u uit te betalen. De betaling ontvangt u dan vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Het verzoek hiertoe dient u binnen twee jaar na de inschrijving van uw echtscheiding bij het pensioenfonds in te dienen.

Verder kunt u als ex-partner recht hebben op een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Dit gaat in als uw ex-partner vóór zijn of haar pensioen overlijdt. Zo’n nabestaandenpensioen wordt berekend over de hele periode van de pensioenopbouw tot het moment van de echtscheiding. Als u afwijkende afspraken maakt met betrekking tot het nabestaandenpensioen, is het verstandig om een akkoordverklaring van het pensioenfonds bij het convenant te voegen.

U kunt ook afzien van pensioenverevening. In dat geval behoudt u beiden het pensioen dat u zelf bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u de pensioenaanspraak bij uw ex-partner omvormt in een eigen pensioenaanspraak, die niet langer afhankelijk is van zijn of haar leven. Deze omvorming heet ook wel 'conversie'. In dat geval ontvangt u de pensioenbetalingen vanaf het moment dat u zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na conversie van het ouderdomspensioen in een eigen recht vervalt het recht dat u op het bijzondere nabestaandenpensioen heeft.

Zo’n afwijkende verdeling van pensioenrechten kan verstandig zijn. Wel is het belangrijk de complexe fiscale consequenties goed te begrijpen en mee af te wegen.

Bij een scheiding moet vaak veel geregeld worden. Ik zet hier de voornaamste te regelen onderwerpen op een rij:

Kinderen - fiscaal financieel en co-ouderschap

Partneralimentatie

Eigen woning en hypotheek

Eigen onderneming

Pensioenrecht

Aangifte bij echtscheiding

Een geheel

Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is daarom altijd zaak om eerst goed inzicht in de situatie te krijgen.