Kinderen

Ouderschapsplan

Voor de kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. U blijft beide als ouders ook na de scheiding verantwoordelijk voor de kinderen. Zowel als het om de zorg en de omgang gaat, als ook voor het financiële gedeelte. Als u minderjarige kinderen heeft bent u doorgaans verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. U maakt hierin afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen totdat ze 21 jaar zijn, waarbij ook de afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd. Indien gewenst kunt u ook voor na de 21-jarige leeftijd nog afspraken maken.

Kinderalimentatie vaststellen

De vaststelling van de kinderalimentatie gebeurt in beginsel op basis van het Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2020. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van de behoefte van het kind en anderzijds van de draagkracht van de ouders. Het rapport is uiteindelijk een richtlijn, waarvan u in overleg ook mag afwijken.

Fiscaal – financieel

Fiscaal is de betaling en de ontvangst van de kinderalimentatie neutraal. Onderwerpen die bij een scheiding wel extra aandacht verdienen zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

In het geval dat u twee of meer kinderen heeft kan het voordelig zijn om de kinderen op verschillende adressen bij u als ouders in te schrijven. Vaak zal dit tot gevolg hebben dat het totale bedrag dat u samen aan kindgebonden budget ontvangt hoger is dan wanneer het kindgebonden budget slechts door een van u wordt ontvangen. De kinderbijslag zal dan ook aan beide ouders worden betaald.

De hoogte van het kindgebonden budget kan overigens wel weer een rol spelen bij de vaststelling van de kinderalimentatie.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als u recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting dient u dit in de aangifte inkomstenbelasting aan te geven. Dit is het geval als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft een kind dat op 1 januari 2020 jonger dan 12 jaar is
  • dit kind staat tenminste 6 maanden van het kalenderjaar op uw adres ingeschreven
  • u heeft inkomen uit arbeid van meer dan Euro 5.072 (2020), en
  • u bent alleenstaand of u heeft een partner en u werkt beiden en u heeft de laagste inkomsten uit arbeid.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan oplopen tot Euro 2.881 per jaar (2020).

In het geval dat u en uw ex-partner co-ouderschap zijn overeengekomen, kunt u beiden aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, mits de kinderen om de andere week bij u en uw ex-partner verblijven of elke week gemiddeld 3 dagen bij u en uw ex-partner zijn.

Meer lezen over:

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur