Eigen woning

Als u gaat scheiden zult u meestal niet in hetzelfde huis blijven wonen. Soms kan een van u in de woning blijven wonen en moet de andere partner op zoek naar een nieuwe woning. En soms zult u beiden een nieuw onderkomen moeten zoeken. In alle gevallen zult u zowel financiële als fiscale afwegingen dienen te maken.

De eigen woning en de inkomstenbelasting

Als u als partners in een koopwoning woont zal de scheiding doorgaans ook fiscale gevolgen hebben. De fiscale regeling van de eigen woning is de laatste jaren alleen maar complexer geworden. Als een van u de echtelijke woning verlaat of overneemt zult u na moeten denken over de fiscale gevolgen voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Indien u het huis met overwaarde verkoopt, kan hierdoor een eigenwoningreserve ontstaan. Dit kan invloed hebben op de aftrekbaarheid van de rente en de kosten van de financiering van de woning als u een nieuwe woning koopt.

Aangifte inkomstenbelasting

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de fiscale gevolgen van de eigen woning. U zult de afspraken bij scheiding op de juiste manier in de aangifte inkomstenbelasting moeten verwerken. Denk hierbij aan de aftrek van de hypotheekrente en de toerekening van het eigenwoningforfait. Ook kosten gemaakt voor de aankoop van de woning kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe moet u deze tussen u en uw ex-partner verdelen? Wellicht houdt u of uw partner nog enige tijd het gebruik van de woning en wilt u afspraken maken over de verdeling van de kosten. Deskundig advies helpt hierbij om fiscale valkuilen te vermijden.

Fiscaal partnerschap

Hierbij speelt ook het fiscaal partnerschap tussen u en uw partner een rol. Het fiscaal partnerschap bij huwelijk eindigt op het moment dat u niet langer samen op hetzelfde adres bij de gemeente staat ingeschreven en het verzoek tot echtscheiding is ingediend. Als u samenwoont eindigt het fiscaal partnerschap als u niet langer bij de gemeente op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Bij een scheiding moet vaak veel geregeld worden. Ik zet hier de voornaamste te regelen onderwerpen op een rij:

Kinderen - fiscaal financieel en co-ouderschap

Partneralimentatie

Eigen woning en hypotheek

Eigen onderneming

Pensioenrecht

Aangifte bij echtscheiding

Een geheel

Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is daarom altijd zaak om eerst goed inzicht in de situatie te krijgen.