Scheiden en een eigen onderneming

Als een van u ondernemer voor de inkomstenbelasting is, dan zal hier bij de scheiding aandacht aan besteed moeten worden. Belangrijk is of de onderneming in de verdeling/verrekening van het vermogen tussen u en uw partner betrokken moet worden. Als dit zo is, dan speelt de vraag welke waarde aan de onderneming wordt toegekend. Hierbij kan de scheiding de continuïteit van de onderneming zelfs beïnvloeden. Hoe komt u tot een werkbare oplossing voor u beiden?

Vermogen van de onderneming verdelen/verrekenen of niet?

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan heeft u beiden als partners in beginsel recht op de helft van het ondernemingsvermogen. Heeft u samen met uw partner huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan zal het van de inhoud van deze huwelijkse voorwaarden afhangen of u (een deel van) het ondernemingsvermogen en/of van de niet uitgekeerde winsten met uw partner zult moeten verrekenen.

Waarde van de onderneming

De waardering van een onderneming kan een complexe zaak zijn. Als uitgangspunt geldt dat de waarde van de onderneming wordt vastgesteld op basis van de balans. Hierbij moeten wellicht nog stille reserves, goodwill of schulden meegenomen worden, die niet direct uit de balans blijken maar wel de waarde van de onderneming beïnvloeden. In complexere gevallen is het vaak noodzakelijk een deskundige in te schakelen.

Continuïteit van de onderneming

Doorgaans is het uitgangspunt dat de onderneming na de scheiding wordt voortgezet. Soms is dit echter niet mogelijk of wenselijk. De ondernemer/partner kan dan besluiten om de onderneming te verkopen of te staken. In alle gevallen is het belangrijk om de fiscale gevolgen in beeld te brengen en tot een goed geïnformeerd besluit te komen.

Bij een scheiding moet vaak veel geregeld worden. Ik zet hier de voornaamste te regelen onderwerpen op een rij:

Kinderen - fiscaal financieel en co-ouderschap

Partneralimentatie

Eigen woning en hypotheek

Eigen onderneming

Pensioenrecht

Aangifte bij echtscheiding

Een geheel

Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is daarom altijd zaak om eerst goed inzicht in de situatie te krijgen.