Eigen onderneming

Scheiden en een eigen onderneming

Als een van de partners een ondernemer voor de inkomstenbelasting is, dan zal hier bij de scheiding aandacht aan besteed moeten worden. Belangrijk is of de onderneming in de verdeling/verrekening van het vermogen tussen de partners betrokken moet worden. Als dit zo is, dan speelt de vraag welke waarde aan de onderneming wordt toegekend. Hierbij kan de scheiding de continuïteit van de onderneming zelfs beïnvloeden. Hoe kom je tot een werkbare oplossing voor beide partners?

Vermogen van de onderneming verdelen/verrekenen of niet?

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan hebben beide partners in beginsel recht op de helft van het ondernemingsvermogen. Heeft u samen met uw partner huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan zal het van de inhoud van deze huwelijkse voorwaarden afhangen of u (een deel van) het ondernemingsvermogen en/of de niet uitgekeerde winsten met uw partner zal moeten verrekenen.

Waarde van de onderneming

De waardering van een onderneming kan een complexe zaak zijn. Als uitgangspunt geldt dat de waarde van de onderneming wordt vastgesteld op basis van de balans. Hierbij moeten wellicht nog stille reserves, goodwill of schulden meegenomen worden, die niet direct uit de balans blijken maar wel de waarde van de onderneming beïnvloeden. In complexere gevallen is het vaak noodzakelijk een deskundige in te schakelen.

Continuïteit van de onderneming

Doorgaans is het uitgangspunt dat de onderneming na de scheiding wordt voortgezet. Soms is dit echter niet mogelijk of wenselijk. De ondernemer/partner kan dan besluiten om de onderneming de verkopen of te staken. In alle gevallen is het belangrijk om de fiscale gevolgen in beeld te brengen en tot een goed geïnformeerd besluit te komen.

 

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur