Regeling partneralimentatie gaat veranderen

Partners die gaan scheiden, hoeven in de toekomst minder partneralimentatie te betalen

Een initiatiefwetsvoorstel van VVD, PvdA en D66 moet verandering brengen in de huidige regelgeving die niet meer zou aansluiten bij de huidige tijd. Als het aan de partijen ligt, wordt er alleen nog partneralimentatie betaald als een van de partners aantoonbaar inkomensverlies heeft geleden tijdens het huwelijk.

De termijn partneralimentatie wordt bijgesteld

In het wetsvoorstel staan drie belangrijke veranderingen om de regelgeving over alimentatie te moderniseren. Nu is het vaak zo dat de ex-partner, vaak de vrouw, maximaal twaalf jaar lang onderhouden moet worden. Deze termijn wordt bijgesteld naar vijf jaar. De partner moet zijn ex alimentatie betalen over de helft van het aantal huwelijksjaren met als maximum 5 jaar. Als het huwelijk minder dan drie jaar geduurd heeft, hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald. Indien het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd bedraagt de maximale termijn voor partneralimentatie 10 jaar.

In het wetsvoorstel zijn ook een aantal uitzonderingen opgenomen. Zo blijft partneralimentatie verschuldigd totdat het jongste kind 12 jaar is. Verder blijft partneralimentatie ook verschuldigd als de ex-partner een nieuwe partner krijgt.
Ook het bedrag dat de ex-partner ontvangt gaat omlaag. Het is nu zo dat de ex-partner na de scheiding hetzelfde welvaartsniveau moet behouden. Om de hoogte van het bedrag te bepalen, wordt volgens de nieuwe wet gekeken naar de oorspronkelijke uitgangspositie van de ex, die alimentatie krijgt. De partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar wordt ingevoerd.

Blog
  • Blog
  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Co-ouderschap
  • Klantervaringen
  • Nieuws
  • Schenking
  • Woning en Hypotheek

Vakkundige en fijne mediator

Wij kwamen bij Hester terecht na advies van een vriendin. Haar rustige uitstraling en sterke inhoudelijke kennis heeft ons duidelijk geholpen om tot een oplossing te komen waar we allebei tevreden mee waren en de consequenties van begrepen. We waren positief verrast hoe snel het proces was afgerond nadat we er samen uit waren gekomen.…

Schenkbelasting en de waardering van de eigen woning bij scheiding

Op 15 juni 2022 heeft de Staatssecretaris van Financiën een beleidsbesluit gepubliceerd over schenkbelasting en de waardering van de woning bij echtscheiding. Bij een echtscheiding kan het soms wenselijk om de woning tegen een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer (hierna “WEV”) toe te delen aan een van de ex-partners. Dit kan…

Eigendom woning na echtscheiding – scheidingsregeling

Het Hof Den Bosch stelde op 4 februari 2021 dat (mede) eigendom niet noodzakelijk is voor toepassing van de scheidingsregeling. Deze uitspraak heeft onzekerheid veroorzaakt in de scheidingspraktijk. De Hoge Raad heeft op 27 mei 2022 deze onzekerheid weggenomen. Ze heeft bevestigd dat (mede)eigendom van een woning een vereiste is voor toepassing van de scheidingsregeling.…

De eigen woning en echtscheiding – een doolhof

Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 4 februari 2021 een opvallende uitspraak gedaan. Casus: In de voorliggende casus was de woning volledig eigendom van de vrouw. De man en de vrouw zijn samen hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Het huwelijk tussen de man en vrouw eindigt in 2013 door echtscheiding. Het fiscaal partnerschap tussen de…