Kinderen

Kinderen

Voor de kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. U blijft als ouders ook na de scheiding verantwoordelijk voor de kinderen. Zowel als het om de zorg gaat, als ook voor het financiële gedeelte. Als u minderjarige kinderen heeft bent u doorgaans verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. U maakt hierin afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen totdat ze 18 jaar zijn, waarbij ook de afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd. Indien gewenst kunt u ook voor na de 18-jarige leeftijd nog afspraken maken.

Kinderalimentatie vaststellen

De vaststelling van de kinderalimentatie gebeurt in beginsel op basis van het Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2019. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van de behoefte van het kind en anderzijds van de draagkracht van de ouders. Het rapport is echter slechts een richtlijn, waarvan u in overleg ook mag afwijken.

Fiscaal

Fiscaal is de betaling en de ontvangst van de kinderalimentatie neutraal. Onderwerpen die bij een scheiding echter wel extra aandacht verdienen zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoogte van het kindgebonden budget kan weer een rol spelen bij de vaststelling van de kinderalimentatie volgens het Rapport Alimentatienormen omdat het de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouder kan beïnvloeden.

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur