Pensioen

Pensioen bij echtscheiding

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding (“WVPS”) hebben de echtgenoten recht op ‘verevening’ van de pensioenrechten die de ander heeft opgebouwd. Zelfs als men niet in gemeenschap van goederen is getrouwd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

De ex-partner kan na de pensionering aanspraak maken op betaling door de ex-partner van de helft van het ouderdomspensioen dat betrekking heeft op de huwelijkse periode. De ontvangende ex-partner kan het pensioenfonds vragen om het betreffende deel van dit pensioen rechtstreeks aan haar/hem te betalen. Een verzoek hiertoe moet binnen twee jaar na de inschrijving van de echtscheiding ingediend worden.
Verder heeft de ex-partner recht op een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Dit gaat in op het moment dat de ex-partner vóór zijn of haar pensioen overlijdt. Zo’n nabestaandenpensioen wordt berekend over de hele periode van de pensioenopbouw tot het moment van de echtscheiding.

Daarnaast biedt de WVPS de mogelijkheid om de pensioenaanspraak om te vormen in een eigen pensioenaanspraak, die niet langer afhankelijk is van het leven van de ex-partner. Deze omvorming van pensioenaanspraken wordt ‘conversie’ genoemd. Voor de pensioenaanspraak die de ontvangende partner krijgt gelden doorgaans dezelfde voorwaarden als die van de ex-partner. Na conversie van het ouderdomspensioen in een eigen recht vervalt het recht op bijzondere nabestaandenpensioen.

Zo’n afwijkende verdeling van pensioenrechten kan verstandig zijn. Wel is het belangrijk de complexe fiscale consequenties goed te begrijpen en mee af te wegen.

 

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur