Partneralimentatie

Partneralimentatie

Een scheiding zal normaal gesproken veel financiële gevolgen hebben. Het kan zijn dat u partneralimentatie moet betalen of juist partneralimentatie ontvangt. De vaststelling hiervan is maatwerk, al zijn er wel richtlijnen die u hierbij aan kunt houden.

Partneralimentatie fiscaal

De scheiding betekent normaal gesproken dat het fiscaal partnerschap dat u met uw partner heeft wordt beëindigd. Dit kan gevolgen hebben voor heffingskortingen en toeslagen.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger. Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen de partneralimentatie fiscaal kan worden afgetrokken langzaam afgebouwd.

U kunt partneralimentatie fiscaal in aanmerking nemen als u en uw partner duurzaam gescheiden leven. Hiervan is sprake als u feitelijk een gescheiden huishouding voert en de situatie door tenminste één van u als duurzaam wordt ervaren. De laatste voorwaarde is vaak moeilijk objectief vast te stellen. Daarom zit er in de praktijk enige rek in de vaststelling van dit moment.

Het moment van echtscheiding zelf is fiscaal niet relevant, op één belangrijke uitzondering na. Als partijen overeenkomen dat er een afkoopsom alimentatie wordt betaald. Dit bedrag is slechts aftrekbaar als het aan de “gewezen” echtgenoot wordt betaald. Samenwoners kunnen de afkoopsom partneralimentatie fiscaal niet aftrekken.

Bijdrage zorgverzekeringswet

Houd er rekening mee dat over het bedrag van de ontvangen partneralimentatie een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd. Deze bijdrage is 5,70% van de ontvangen partneralimentatie met een maximum van Euro 3.188 op jaarbasis (2019).

MfN-registermediator Hester Bosch
Hester Bosch Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur