Financieel advies bij scheiding

Als fiscalist kan ik advies uitbrengen over de financiële gevolgen van de (echt)scheiding, zowel tijdens als na het uit elkaar gaan.

Daarnaast kan ik als psycholoog en mediator u bij het scheidingsproces begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen, die ook op langere termijn de gewenste oplossing bieden.

Door een integrale duurzame benadering wil ik samen met u een basis creëren om op een constructieve manier met elkaar om te blijven gaan om uiteindelijk sterk en zelfstandig verder te kunnen met het eigen leven.